#Laboratoria przyszłoœci

Koło zainteresowań z TIK/programowanie

Aktywna tablica

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół

Ubezpieczenie uczniów

Rekrutacja
Wnioski do pobrania

Wymagania edukacyjne

Aktualnoœci

Galerie zdjęć

Nasza oferta

Nasza Szkoła

Dokumenty szkoły

Pracownicy

Historia Szkoły

Nadanie szkole imienia Jana Wnęka

Egzamin ósmoklasisty

Doradztwo zawodowe

Program zajęć kulinarnych

Lekki tornister

Projekt"Kosz pełen zdrowia i witamin"

Konkurs Wiedzy o Janie Wnęku